Laboratorium badań termoelektrycznych

strona www Laboratorium

ZESPÓŁ

Kierownik zespołu
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski

Członkowie zespołu
dr Karolina Zazakowny

Post-docs
dr Ashutosh Kumar
dr Taras Parashchuk

Doktoranci
mgr inż. Oleksandr Cherniuszok
mgr Rafał Knura
mgr inż. Adrianna Lis
mgr Mykola Maksymuk
mgr inż. Michał Musiał
mgr inż. Maja Sajdak