Aktualności

PROJEKT WEAVE-UNISONO

25.09.2023

Miło nam poinformować, że Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski, pracownik naszej Katedry, został laureatem konkursu Weave-UNISONO i jako kierownik projektu będzie prowadzić badania nad materiałami termoelektrycznymi dla zastosowania w energetyce. Prace prowadzone będą we współpracy z partnerami z Niemiec.

Serdecznie gratulujemy!

SEMINARIUM DOKTORSKIE

22.09.2023

Informujemy, że dnia 28.09.2023r. odbędzie się seminarium, na którym pan dr hab. Tomasz Łojewski, prof. AGH, wygłosi referat pt.:

Fix pptx

Seminarium odbędzie się o godz. 9.30 w sali 0.18, B-8.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów naszej Katedry

SEMINARIUM DOKTORSKIE

11.09.2023

Informujemy, że dnia 14.09.2023r. odbędzie się seminarium doktorskie, na którym pan mgr inż. Oleksandr Cherniushok wygłosi referat pt.:

„Relationship between structural and thermoelectric properties of ternary chalcogenides with close-packed tetrahedra structure”

Seminarium odbędzie się o godz. 9.00 w sali 0.18, B-8.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów naszej Katedry.

OBRONA DOKTORSKA

20.07.2023

Informujemy, że dnia 28.07.2023r. o godzinie 12.00 w B-8, sala 0.18
odbędzie się publiczna obrona doktorska

mgr inż. Pauliny Turchan-Zubrzyckiej

na temat

„Nanopowder processing: towards additive manufacturing of transparent spinel”

PROMOTOR
Prof. dr hab. inż. Marta Radecka
II PROMOTOR
Prof. Thomas Graule

RECENZENCI
Prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran
Politechnika Warszawska

Dr hab. Beata Grobelna, prof. UG
Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. PŚ
Politechnika Śląska

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów naszej Katedry.

OBRONA DOKTORSKA

10.07.2023

Informujemy, że dnia 17.07.2023r. o godzinie 10.00 w B-8, sala 0.18
odbędzie się publiczna obrona doktorska

mgr inż. Anny Śliz

na temat

Strategy of light manipulation in photoelectrochemical processes

PROMOTOR
Prof. dr hab. inż. Marta Radecka
II PROMOTOR
prof. dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska

RECENZENCI
prof. dr hab. inż. Maria Gazda
Politechnika Gdańska

dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB
Politechnika Białostocka

prof. dr hab. Wojciech Macyk
Uniwersytet Jagielloński

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów naszej Katedry.

STYPENDIUM MEiN

10.07.2023

Miło nam poinformować, że Panowie mgr Oleksandr Cherniushok oraz doktor Taras Parashchuk, doktorant i adiunkt naszej Katedry, uzyskali stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2023 r. (edycja 18).

Serdecznie gratulujemy!

OBRONA DOKTORSKA

6.07.2023

Informujemy, że dnia 13.07.2023r. o godzinie 11.00 w B-8, sala 0.18
odbędzie się publiczna obrona doktorska

mgra inż. Adriana Mizery

na temat

Nanokrystaliczne materiały na bazie domieszkowanego Ni/Co/Cu SrTiO3 jako katalizatory w reakcjach reformingu metanu oraz usuwania tlenków azotu do zastosowań w urządzeniach elektrochemicznych

PROMOTOR
dr hab. inż. Ewa Drożdż, prof. AGH
II PROMOTOR
prof. dr hab. Lucjan Chmielarz

RECENZENCI
prof. dr hab. Marek Wasiucionek
Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Jacek Grams, prof. PŁ
Politechnika Łódzka

dr hab. inż. Jakub Karczewski, prof. PG
Politechnika Gdańska

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów naszej Katedry.

SEMINARIUM DOKTORSKIE

27.06.2023

Informujemy, że dnia 6.07.2023r. odbędzie się seminarium doktorskie pani mgr inż. Anny Śliz, która wygłosi referat pt.:

„Strategy of light manipulation in photoelectrochemical processes”

Seminarium odbędzie się o godz. 11.15 w sali 0.18, B-8.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów naszej Katedry.

SEMINARIUM DOKTORSKIE

21.06.2023

Informujemy, że dnia 29.06.2023r. odbędzie się seminarium doktorskie pana mgr inż. Adriana Mizery, który wygłosi referat pt.:

„Materiały na bazie domieszkowanego Ni, Co lub Cu tytanianu strontu jako katalizatory w reakcjach reformingu metanu oraz usuwania tlenków azotu i amoniaku do zastosowań w urządzeniach elektrochemicznych”

Seminarium odbędzie się o godz. 11.15 w sali 0.18, B-8.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów naszej Katedry.

SYSTEM GRANTÓW UCZELNIANYCH

21.06.2023

Miło nam napisać, że w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (Działanie IV) pani dr hab. inż. Anita Trenczek-Zając, prof. AGH uzyskała finansowanie na swoje badania zatytułowane Projektowanie architektury układów półprzewodnikowych dla reakcji redoks aktywowanych światłem.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

25.05.2023

Informujemy, że dnia 31.5.2023r. odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące bieżących spraw w KCN.

Spotkanie odbędzie się o godzinie 9:00 w s. 2.18, B-8.

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów.

PAKIET HABILITACYJNY

7.02.2023

Z radością informujemy, że Panowie doktor Andrzej Mikuła, doktor Paweł Nieroda i doktor Taras Parashchuk, adiunkci naszej Katedry, uzyskali finansowanie w ramach programu „Pakiet Habilitacyjny” Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Serdecznie gratulujemy!

PRELUDIUM

19.12.2022

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Pan Magister Oleksandr Cherniushok, uczestnik Szkoły Doktorskiej AGH z naszej Katedry, uzyskał finansowanie swojego projektu pt Związek między właściwościami strukturalnymi i termoelektrycznymi w materiałach o sieci gęsto upakowanych tetraedrów na przykładzie Cu6Te3S i Cu9.1TeSb3 w ramach konkursu PRELUDIUM 21 Narodowego Centrum Nauki.

Panie Magistrze, serdecznie gratulujemy!

OPUS

14.12.2022

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Pan Doktor Andrzej Mikuła, adiunkt naszej Katedry, uzyskał finansowanie swojego projektu pt Optymalizacja efektów synergicznych w wieloskładnikowych chalkogenkach metali przejściowych w celu uzyskania wszechstronnych i ekonomicznych elektrokatalizatorów dla technologii konwersji energii w ramach konkursu OPUS 23 Narodowego Centrum Nauki.

Panie Doktorze, serdecznie gratulujemy!

Ranking TOP 2%

1.12.2022

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pani Profesor Marta Radecka, kierownik Zespołu foto- i elektrochemii ciała stałego, znajduje się na liście Uniwersytetu Stanforda najczęściej cytowanych naukowców (obejmującej dotychczasową karierę naukową Pani Profesor).

Po więcej szczegółów odsyłamy na stronę Elseviera.


Pani Profesor, serdecznie gratulujemy!

Spotkanie przedświąteczne

8.12.2022

Serdecznie zapraszamy na spotkanie przedświąteczne, które odbędzie się w dniu 16.12.2022, o godz. 12:15 w sali 2.19 B-8.

Seminarium katedralne

28.11.2022

Informujemy, że dnia 2.12.2022r. odbędzie się seminarium katedralne, na którym pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski wygłosi referat pt.:

„Materiały i moduły termoelektryczne do konwersji niskoparametrycznego ciepła na energię elektryczną”

Seminarium odbędzie się o godz. 11.15 w sali 01, B-6.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów naszej Katedry.

Przełomowe moduły termoelektryczne!

25.10.2022

Miło nam poinformować, że zespół pod kierownictwem prof. Krzysztofa Wojciechowskiego opracował moduły termoelektryczne charakteryzujące się gęstością mocy ponad dziesięciokrotnie przewyższającą ogniwa fotowoltaiczne.

Koleżankom i kolegom z naszej Katedry serdecznie gratulujemy!

Po więcej informacji zapraszamy tutaj.

Prof. dr hab inż. Krzysztof Wojciechowski z zespołem
Nasza strona w nowej odsłonie!

13.10.2022

Obecnie pracujemy nad aktualizacją strony. Prosimy o cierpliwość.

Strona w budowie
www.pixabay.com

Seminarium doktorskie

29.06.2022

Informujemy, że dnia 29.06.2022r. odbędzie się seminarium doktorskie pani mgr inż. Magdy Mączki, która wygłosi referat pt.:

„Właściwości fizykochemiczne wybranych materiałów katodowych do konstrukcji ogniw glinowo-jonowych”

Seminarium odbędzie się o godz. 13.15 w sali 0.18, B-8.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów naszej Katedry.

Obrona doktoratu

26.06.2022

Dnia 24 czerwca 2022 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Mileny Synowiec pt.

„Katalityczne i fotokatalityczne właściwości nanostruktur na bazie półprzewodników szeroko- i wąskopasmowych”

Promotorem pracy są:
prof. dr hab. inż. Marta Radecka
oraz
dr hab. inż. Anna Micek-Ilnicka (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN).


Recenzentami pracy są:
prof. dr hab. inż. Beata Tryba (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
oraz
prof. dr hab. Lucjan Chmielarz (Uniwersytet Jagielloński).

Obrona odbędzie się o godz. 11:00 w budynku B8, sala 0.18.