Aktualności

SEMINARIUM KATEDRALNE

17.06.2024

Informujemy, że dnia 25.06.2024 odbędzie się seminarium katedralne, na którym pan mgr inż. Jakub Czerski wygłosi referat pt.:

Electrochemical corrosion of AlCrFe2Ni2Mox high entropy alloys

Seminarium odbędzie się o godz. 13:15, w s. 0.18, B-8.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów naszej Katedry.

PRZEDSTAWICIELE KCN NA "KOSMICZNEJ" KONFERENCJI

29.05.2024

W dniach 23-24 maja na AGH odbyła się VII Konferencja Zasobów Kosmicznych, na której obecni byli również nasi przedstawiciele – pani dr Karolina Zazakowny oraz doktoranci Szkoły Doktorskiej AGH mgr inż. Adrianna Lis i mgr inż. Szymon Gogoc – z zespołu Laboratorium badań termoelektrycznych.

Konferencja stanowiła forum do dyskusji na temat najnowocześniejszych technologii dostosowanych do aktualnych wyzwań eksploracji kosmosu i wykorzystania zasobów kosmicznych dla życia na Ziemi. Na konferencji nasi przedstawicie prezentowali wyniki badań na temat wykorzystania materiałów o właściwościach termoelektrycznych w technologiach kosmicznych.

PROJEKTY NCN DLA NASZYCH PRACOWNIKÓW

27.05.2024

Z radością informujemy, że wnioski pani prof. dr hab. inż. Marty Radeckiej oraz dr Tarasa Parashchuka, z naszej Katedry, złożone w konkursie OPUS na projekty badawcze organizowany przez Narodowe Centrum Nauki, uzyskały finansowanie.

Pani prof. dr hab. inż. Marta Radecka realizować będzie projekt pt. Czarny czy niebieski TiO2 do generowania zielonego wodoru – gra kolorów? natomiast pan dr Taras Parashchuk – Półprzewodniki diamentopodobne jako tanie materiały termoelektryczne do bezpośredniej konwersji ciepła odpadowego w energię elektryczną.

Pani prof. dr hab. inż. Marcie Radeckiej oraz dr. Tarasowi Parashchukowi serdecznie gratulujemy!

"START" DLA NASZEGO PRACOWNIKA

17.05.2024

Miło nam poinformować, że pan dr Oleksandr Cherniushok z naszej Katedry został laureatem prestiżowego programu dla młodych naukowców START. Otrzymał roczne stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w wysokości 30 tys. zł.

Młody naukowiec wykonał systematyczne badania dotyczące relacji między właściwościami strukturalnymi a transportem cieplnym w nowym typie materiałów termoelektrycznych. Wyniki prowadzonych badań pomogły mu zaprojektować i opatentować nowy materiał termoelektryczny, który charakteryzuję się wysoką wydajnością konwersji ciepła w energię elektryczną (na poziomie 13%) oraz zawiera wyłącznie przyjazne dla środowiska i tanie pierwiastki.

Panu dr. Oleksandrowi Cherniushokowi serdecznie gratulujemy!

SUKCES NASZEJ STUDENTKI

15.05.2024

Miło nam poinformować, że pani Małgorzata Rudnik, studentka I stopnia studiów na WIMiC, zajęła pierwsze miejsce podczas 61. Hutniczej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH. Pani Małgorzata brała udział w sesji „Chemia i materiały inżynierskie”, na której wygłosiła referat pod tytułem Synteza, spiekanie i badanie właściwości strukturalnych i transportowych Cu2Se domieszkowanego arsenem. Laureatka jest członkinią Studenckiego Koła Naukowego Nucleus a opiekunem jej pracy jest pracownik KCN dr inż. Paweł Nieroda.

Pani Małgorzacie Rudnik i panu dr. inż. Pawłowi Nierodzie serdecznie gratulujemy!

NASI NA RAJDZIE CERAMIKA

13.05.2024

W dniach 9-12 maja br. odbywał się 53 Rajd Ceramika organizowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów WIMiC, AGH. Na szlakach Beskidu Żywieckiego nie zabrakło również przedstawicieli naszej Katedry. Doktoranci i doktorantki wraz z kadrą KCN podążali dzielnie malowniczą trasą Rajdu.

SZKOLIMY SIĘ

6.05.2024

W dniach 29-30 kwietnia br. odbyło się szkolenie w centrum badawczym HORIBA Europe Research Center we Francji, w którym wzięły udział przedstawicielki naszej Katedry – dr hab. inż. Anita Trenczek-Zając, prof. AGH, oraz doktorantki Szkoły Doktorskiej AGH mgr inż Kinga Michalec i mgr inż. Katarzyna Płacheta, wraz z prof. dr hab. inż. Katarzyną Zakrzewską (WIET AGH, Instytut Elektroniki) i dr Glorią Lesly Jiménez Miranda (WIMiC AGH, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych).

Szkolenie obejmowało tematykę pomiarów metodą spektroskopii fluorescencyjnej dla zaawansowanych użytkowników. Specjaliści prowadzący szkolenie przedstawili jego uczestniczkom nowe możliwości pomiarowe oraz umożliwili przeprowadzenie pomiarów na własnych materiałach. Efekty szkolenia umożliwią rozszerzenie możliwości pomiarowych w zespole Foto- i elektrochemii ciała stałego w naszej Katedrze.

WIZYTA UCZNIÓW ZSEiO w KROŚNIE NA WIMiC

30.04.2024

30.04.2024r. z wizytą na WIMiC wybrali się uczniowie klas III z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie. W ramach zaplanowanej wycieczki uczniowie odwiedzili również laboratoria naszej Katedry. Dr Taras Parashchuk przedstawił uczniom ciekawe informacje na temat materiałów termoelektrycznych oraz opowiedział o pracach prowadzonych w Laboratorium Badań Termoelektrycznych, dr inż. Andrzej Mikuła pokazał naszym gościom pracownię charakterystyk elektrod wodorowych i opowiedział o badaniach jakie można z udziałem tych elektrod prowadzić, natomiast dr inż. Krzysztof Mars zapoznał uczniów z metodami preparatyki cienkich warstw oraz omówił zasadę działania zaawansowanej aparatury.

Wizyta tych wyjątkowych gości była możliwa dzięki wieloletniej współpracy pracującej w naszej Katedrze pani dr Joanny Klich-Kafel z panem mgr. inż. Damianem Michnowiczem, nauczycielem chemii ZSEiO w Krośnie.

Dziękujemy za wizytę zarówno uczniom jak i ich nauczycielowi i zapraszamy na studia na WIMIC!

CHRONIMY ZABYTKI LITERATURY

24.04.2024

21 maja 2024 obędzie się uroczyste otwarcie ekspozycji stałej kilkudziesięciu najcenniejszych obiektów z kolekcji Biblioteki Narodowej w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. Pośród nich znaleźć tam będzie można takie dzieła jak Rocznik świętokrzyski dawny z 1120 roku (!), rękopis Bogurodzicy z 1456 roku, statut Łaskiego z 1506 roku jak również rękopisy Baczyńskiego, Norwida, Chopina i Góreckiego.

Jaki ma to związek z naszą Katedrą? Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej zwrócił się do dra hab. Tomasza Łojewskiego, prof. AGH, z prośbą o zbadanie światłotrwałości 16 obiektów, wybranych spośród zbioru przeznaczonego na nową wystawę. Pan Profesor wykonał odpowiednie badania, korzystając z techniki mikrofedometrii aby stwierdzić, czy wystawienie na stałe działanie światła zabytkowych dzieł jest dla nich bezpieczne oraz czy nie wywoła ono wyblaknięcia atramentów, zżółknięcia papieru lub innych niepożądanych zmian.

Aby sprawdzić, czy na rękopisie Ody do młodości lub Przesłania pana Cogito pozostały ślady po testach trzeba się będzie pofatygować do Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie. Jak zapewnia pan Profesor Łojewski „Uprzedzam, że się nie uda, ale na pewno warto sprawdzić i obejrzeć :-)”.

KCN NA DNIU OTWARTYM AGH

22.04.2024

W dniu 19.04.2024 na terenie AGH odbył się Dzień Otwarty, w ramach którego prezentowała się nasza Katedra. A oto relacja członków Nowoczesne Laboratorium Badań Termoelektrycznych:

„W trakcie dnia otwartego w naszym Laboratorium na AGH gościliśmy kilka grup licealistów. Co zaskakujące, większość z nich nigdy nie miała styczności z terminem „termoelektryczność”! To było dla nas ciekawe doświadczenie – rozszerzać wiedzę młodych umysłów w obszarze materiałów termoelektrycznych. Przedstawiliśmy im kilka fascynujących eksperymentów opartych na zjawiskach termoelektrycznych, z których największe zainteresowanie wzbudziła możliwość ładowania telefonu za pomocą gorącej wody 🙂
W naszym Laboratorium licealistom przybliżyliśmy również proces produkcji modułów termoelektrycznych. Widząc ciekawość na ich twarzach, podczas gdy opowiadaliśmy o tajnikach naszej pracy, czuliśmy się naprawdę spełnieni, wiedząc, że możemy inspirować kolejne pokolenia pasją do nauki i odkrywania nowych technologii.”

Wizytę licealistów w Katedrze Chemii Nieorganicznej w czasie Dnia Otwartego można zatem uznać za udaną!

Licealiści! Czekamy na Was w październiku!

KCN BĘDZIE NA DNIU OTWARTYM AGH!

16.04.2024

W dniu 19.04.2024 na terenie AGH odbędzie się Dzień Otwarty, w ramach którego prezentować się będzie nasza Katedra. Jedną z atrakcji będą warsztaty, na których będzie można zwiedzać Nowoczesne Laboratorium Badań Termoelektrycznych. W trackie warsztatów będzie okazja do zapoznania się z nowoczesnymi technologiami konwersji energii a chętni będą mogli naładować smartfona wykorzystując ciepło gorącej wody!

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do namiotu WIMiC zlokalizowanego pod budynkiem B8 w godzina 9.00-15.00!

NAJLEPIEJ OCENIANI DYDAKTYCY SĄ W KCN!

15.04.2024

Miło nam poinformować, że dr Karolina Zazakowny oraz dr inż. Andrzej Mikuła zostali najlepiej ocenianymi dydaktykami Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. W piątek 12 kwietnia 2024 r. odebrali oni dyplomy z rąk Prorektora ds. Kształcenia prof. dra hab. inż. Wojciecha Łużnego oraz Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia dra hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH. W uroczystości brał również udział Rektor AGH, prof. dr hab. inż. Jerzy Lis oraz Prodziekan ds. Kształcenia WIMiC dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH.

Laureatom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

DIAMENTY AGH Z KCN!

12.04.2024

Miło nam poinformować, że absolwenci Monika Mielniczuk i Miłosz Kożusznik, którzy swe prace magisterskie przygotowywali w Katedrze Chemii Nieorganicznej, zostali laureatami XXV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH” pod patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH, prof. dra hab. inż. Jerzego Lisa.

W kategorii prac aplikacyjnych I miejsce zajęła Monika Mielniczuk, zdobywając tym samym nagrodę główną. Pracy pod tytułem: Microstructure and properties: the next dimension of tailored property design of high-entropy oxides zwyciężczyni zrealizowała pod opieką dr hab. Ewy Drożdż, prof. AGH.

W kategorii prac teoretycznych III miejsce zajął Miłosz Kożusznik. Pracę od tytułem: Synthesis and catalytic properties of mutlicomponent transition metal chalcogenides laureat przygotował pod opieką dra inż. Andrzeja Mikuły.

Pani Monice i panu Miłoszowi oraz pani dr hab. Ewie Drożdż, prof. AGH, i panu dr. inż. Andrzejowi Mikule serdecznie gratulujemy!

PRACE DYPLOMOWE 2024/2025

11.04.2024

To już!

Na naszej stronie są już dostępne tematy prac magisterskich realizowanych w naszej Katedrze. Nowinki ze świata nauki, ciekawe materiały, nowe metody badawcze, innowacyjne rozwiązania – to wszystko można znaleźć właśnie u nas!

SEMINARIUM KATEDRALNE

11.04.2024

Informujemy, że dnia 17.04.2024 odbędzie się seminarium katedralne, na którym pani mgr inż. Maja Sajdak wygłosi referat pt.:

Opracowanie metodyki określania zawartości wodoru w elementach
stalowych pokrywanych powłokami galwanicznymi

Seminarium odbędzie się o godz. 08:15, w s. 3.21, B-8.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów naszej Katedry.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

13.03.2024

Informujemy, że dnia 13.03.2024r. w sali 1.26 B-8 o godzinie 8.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne pracowników naszej Katedry.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników KCN.

WEBINARIUM: INŻYNIEROWIE PRZYSZŁOŚCI

29.02.2024

Dnia 28 lutego dr hab. Tomasz Łojewski, prof. AGH, prowadził webinarium na zaproszenie firmy SmartLAB w ramach programu oświatowego dla szkół ponadpodstawowych INŻYNIEROWIE PRZYSZŁOŚCI, finansowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Tytuł webinarium to:

Jak wejść do muzeów tylnymi drzwiami, czyli drogi do Heritage Science

OBRONA DOKTORSKA

12.02.2024

Informujemy, że dnia 15.02.2024r. o godzinie 10.00 w B-8, sala 0.18
odbędzie się publiczna obrona doktorska

mgr. Oleksandra Cherniushoka

na temat

Relacje pomiędzy właściwościami strukturalnymi i
termoelektrycznymi trójskładnikowych chalkogenków o sieci gęsto
upakowanych tetraedrów

Relationship between structural and
thermoelectric properties of ternary chalcogenides with close-packed
tetrahedra structure

PROMOTOR
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski
PROMOTOR POMOCNICZY
Dr Raul Cardoso-Gil (Max Planc Institute for Chemikal Physics of Solids, Drezno, Niemcy)

RECENZENCI
Prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz
Politechnika Gdańska

Dr hab. inż. Maciej Krzywiecki, prof. PŚ
Politechnika Śląska

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów naszej Katedry.

Spotkanie przedświąteczne

11.12.2023

Serdecznie zapraszamy na spotkanie przedświąteczne, które odbędzie się w dniu 15.12.2023, o godz. 12:00 w sali 0.18 B-8.

autor: Ian Murray
SEMINARIUM KATEDRALNE

6.11.2023

Informujemy, że dnia 10.11.2023r. odbędzie się seminarium katedralne, na którym pan mgr inż. Maciej Kubowicz wygłosi referat pt.:

Modyfikowanie właściwości transportowych oraz katalitycznych materiałów z grupy pentlandytu

Seminarium odbędzie się o godz. 11.45 w sali 0.18, B-8.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów naszej Katedry.

PROJEKT WEAVE-UNISONO

25.09.2023

Miło nam poinformować, że Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski, pracownik naszej Katedry, został laureatem konkursu Weave-UNISONO i jako kierownik projektu będzie prowadzić badania nad materiałami termoelektrycznymi dla zastosowania w energetyce. Prace prowadzone będą we współpracy z partnerami z Niemiec.

Serdecznie gratulujemy!

SEMINARIUM DOKTORSKIE

22.09.2023

Informujemy, że dnia 28.09.2023r. odbędzie się seminarium, na którym pan dr hab. Tomasz Łojewski, prof. AGH, wygłosi referat pt.:

Fix pptx

Seminarium odbędzie się o godz. 9.30 w sali 0.18, B-8.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów naszej Katedry

SEMINARIUM DOKTORSKIE

11.09.2023

Informujemy, że dnia 14.09.2023r. odbędzie się seminarium doktorskie, na którym pan mgr inż. Oleksandr Cherniushok wygłosi referat pt.:

Relationship between structural and thermoelectric properties of ternary chalcogenides with close-packed tetrahedra structure

Seminarium odbędzie się o godz. 9.00 w sali 0.18, B-8.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów naszej Katedry.

OBRONA DOKTORSKA

20.07.2023

Informujemy, że dnia 28.07.2023r. o godzinie 12.00 w B-8, sala 0.18
odbędzie się publiczna obrona doktorska

mgr inż. Pauliny Turchan-Zubrzyckiej

na temat

Nanopowder processing: towards additive manufacturing of transparent spinel

PROMOTOR
Prof. dr hab. inż. Marta Radecka
II PROMOTOR
Prof. Thomas Graule

RECENZENCI
Prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran
Politechnika Warszawska

Dr hab. Beata Grobelna, prof. UG
Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. PŚ
Politechnika Śląska

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów naszej Katedry.

OBRONA DOKTORSKA

10.07.2023

Informujemy, że dnia 17.07.2023r. o godzinie 10.00 w B-8, sala 0.18
odbędzie się publiczna obrona doktorska

mgr inż. Anny Śliz

na temat

Strategy of light manipulation in photoelectrochemical processes

PROMOTOR
Prof. dr hab. inż. Marta Radecka
II PROMOTOR
prof. dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska

RECENZENCI
prof. dr hab. inż. Maria Gazda
Politechnika Gdańska

dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB
Politechnika Białostocka

prof. dr hab. Wojciech Macyk
Uniwersytet Jagielloński

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów naszej Katedry.

STYPENDIUM MEiN

10.07.2023

Miło nam poinformować, że Panowie mgr Oleksandr Cherniushok oraz doktor Taras Parashchuk, doktorant i adiunkt naszej Katedry, uzyskali stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2023 r. (edycja 18).

Serdecznie gratulujemy!

OBRONA DOKTORSKA

6.07.2023

Informujemy, że dnia 13.07.2023r. o godzinie 11.00 w B-8, sala 0.18
odbędzie się publiczna obrona doktorska

mgra inż. Adriana Mizery

na temat

Nanokrystaliczne materiały na bazie domieszkowanego Ni/Co/Cu SrTiO3 jako katalizatory w reakcjach reformingu metanu oraz usuwania tlenków azotu do zastosowań w urządzeniach elektrochemicznych

PROMOTOR
dr hab. Ewa Drożdż, prof. AGH
II PROMOTOR
prof. dr hab. Lucjan Chmielarz

RECENZENCI
prof. dr hab. Marek Wasiucionek
Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Jacek Grams, prof. PŁ
Politechnika Łódzka

dr hab. inż. Jakub Karczewski, prof. PG
Politechnika Gdańska

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów naszej Katedry.

SEMINARIUM DOKTORSKIE

27.06.2023

Informujemy, że dnia 6.07.2023r. odbędzie się seminarium doktorskie pani mgr inż. Anny Śliz, która wygłosi referat pt.:

Strategy of light manipulation in photoelectrochemical processes

Seminarium odbędzie się o godz. 11.15 w sali 0.18, B-8.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów naszej Katedry.

SEMINARIUM DOKTORSKIE

21.06.2023

Informujemy, że dnia 29.06.2023r. odbędzie się seminarium doktorskie pana mgr inż. Adriana Mizery, który wygłosi referat pt.:

Materiały na bazie domieszkowanego Ni, Co lub Cu tytanianu strontu jako katalizatory w reakcjach reformingu metanu oraz usuwania tlenków azotu i amoniaku do zastosowań w urządzeniach elektrochemicznych

Seminarium odbędzie się o godz. 11.15 w sali 0.18, B-8.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów naszej Katedry.

SYSTEM GRANTÓW UCZELNIANYCH

21.06.2023

Miło nam napisać, że w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (Działanie IV) pani dr hab. inż. Anita Trenczek-Zając, prof. AGH uzyskała finansowanie na swoje badania zatytułowane Projektowanie architektury układów półprzewodnikowych dla reakcji redoks aktywowanych światłem.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

25.05.2023

Informujemy, że dnia 31.5.2023r. odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące bieżących spraw w KCN.

Spotkanie odbędzie się o godzinie 9:00 w s. 2.18, B-8.

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów.

PAKIET HABILITACYJNY

7.02.2023

Z radością informujemy, że Panowie doktor Andrzej Mikuła, doktor Paweł Nieroda i doktor Taras Parashchuk, adiunkci naszej Katedry, uzyskali finansowanie w ramach programu „Pakiet Habilitacyjny” Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Serdecznie gratulujemy!

PRELUDIUM

19.12.2022

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Pan Magister Oleksandr Cherniushok, uczestnik Szkoły Doktorskiej AGH z naszej Katedry, uzyskał finansowanie swojego projektu pt Związek między właściwościami strukturalnymi i termoelektrycznymi w materiałach o sieci gęsto upakowanych tetraedrów na przykładzie Cu6Te3S i Cu9.1TeSb3 w ramach konkursu PRELUDIUM 21 Narodowego Centrum Nauki.

Panie Magistrze, serdecznie gratulujemy!

OPUS

14.12.2022

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Pan Doktor Andrzej Mikuła, adiunkt naszej Katedry, uzyskał finansowanie swojego projektu pt Optymalizacja efektów synergicznych w wieloskładnikowych chalkogenkach metali przejściowych w celu uzyskania wszechstronnych i ekonomicznych elektrokatalizatorów dla technologii konwersji energii w ramach konkursu OPUS 23 Narodowego Centrum Nauki.

Panie Doktorze, serdecznie gratulujemy!

Ranking TOP 2%

1.12.2022

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pani Profesor Marta Radecka, kierownik Zespołu foto- i elektrochemii ciała stałego, znajduje się na liście Uniwersytetu Stanforda najczęściej cytowanych naukowców (obejmującej dotychczasową karierę naukową Pani Profesor).

Po więcej szczegółów odsyłamy na stronę Elseviera.


Pani Profesor, serdecznie gratulujemy!

Spotkanie przedświąteczne

8.12.2022

Serdecznie zapraszamy na spotkanie przedświąteczne, które odbędzie się w dniu 16.12.2022, o godz. 12:15 w sali 2.19 B-8.

Seminarium katedralne

28.11.2022

Informujemy, że dnia 2.12.2022r. odbędzie się seminarium katedralne, na którym pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski wygłosi referat pt.:

Materiały i moduły termoelektryczne do konwersji niskoparametrycznego ciepła na energię elektryczną

Seminarium odbędzie się o godz. 11.15 w sali 01, B-6.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów naszej Katedry.

Przełomowe moduły termoelektryczne!

25.10.2022

Miło nam poinformować, że zespół pod kierownictwem prof. Krzysztofa Wojciechowskiego opracował moduły termoelektryczne charakteryzujące się gęstością mocy ponad dziesięciokrotnie przewyższającą ogniwa fotowoltaiczne.

Koleżankom i kolegom z naszej Katedry serdecznie gratulujemy!

Po więcej informacji zapraszamy tutaj.

Prof. dr hab inż. Krzysztof Wojciechowski z zespołem
Nasza strona w nowej odsłonie!

13.10.2022

Obecnie pracujemy nad aktualizacją strony. Prosimy o cierpliwość.

Strona w budowie
www.pixabay.com

Seminarium doktorskie

29.06.2022

Informujemy, że dnia 29.06.2022r. odbędzie się seminarium doktorskie pani mgr inż. Magdy Mączki, która wygłosi referat pt.:

Właściwości fizykochemiczne wybranych materiałów katodowych do konstrukcji ogniw glinowo-jonowych

Seminarium odbędzie się o godz. 13.15 w sali 0.18, B-8.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów naszej Katedry.

Obrona doktoratu

26.06.2022

Dnia 24 czerwca 2022 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Mileny Synowiec pt.

Katalityczne i fotokatalityczne właściwości nanostruktur na bazie półprzewodników szeroko- i wąskopasmowych

Promotorem pracy są:
prof. dr hab. inż. Marta Radecka
oraz
dr hab. inż. Anna Micek-Ilnicka (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN).


Recenzentami pracy są:
prof. dr hab. inż. Beata Tryba (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
oraz
prof. dr hab. Lucjan Chmielarz (Uniwersytet Jagielloński).

Obrona odbędzie się o godz. 11:00 w budynku B8, sala 0.18.